Reportage

Hoe maak ik een reportage?

Wat is een reportage?

Een reportage is een beeld- of geluidsprogramma waarin gebeurtenissen en feiten worden verteld en/of gefilmd. Er wordt verteld wat er heeft plaatsgevonden. Reportages zijn sterk informatief. Ze geven de kijker informatie over de werkelijkheid.

Wanneer houd je een reportage?

Reportages geven meestal geen mening over een onderwerp. Ze laten de kijken alleen zien of horen hoe het eruit ziet of zag. Een reportage is meestal een video- of geluidsopname, maar kan ook een uitgebreid krantenbericht zijn.

Hou houd je een reportage?

  1. Natuurlijk bedenk je eerst een onderwerp.
  2. Waar wil je de kijkers, luisteraars of lezers over informeren?
  3. Verzamel veel informatie over het onderwerp.
  4. Kijk goed waar de informatie vandaan komt? Is het iemand zijn mening, wees dan extra voorzichtig.
  5. Sorteer de informatie die je hebt gevonden. Welke informatie is bruikbaar?
  6. Waar zou je kunnen filmen, geluidsopnames of interviews kunnen houden?
  7. Wie kan er voor zorgen dat je reportage goede en eerlijke informatie geeft?
  8. Als je iemand wil interviewen of filmen, dan maak je van tevoren een afspraak.
  9. Leg uit waarom je er naar toe komt.
  10. Maak vragen bij het onderwerp en voor de persoon die je eventueel interviewt.

Hoe zet je de reportage in elkaar?

Maak een volgorde: wat zet je eerst en wat komt er op het einde. Net zoals met een verhaal:

   • Inleiding
   • Kern
   • Slot

Instructiefilm