Interview

Hoe maak ik een interview?

Wat is een interview?

Een interview is een gesprek dat je met iemand houdt.

De interviewer is degene die vragen stelt.

De andere persoon geeft de antwoorden.

Waarom interview je iemand?

Meestal wil je van iemand zelf horen wie hij/zij is of wat hij/zij gedaan heeft.

Je wilt dus van die persoon zelf meer te weten komen, bijvoorbeeld over zijn werk, zijn hobby of wat die persoon heeft meegemaakt.

Hoe ga je te werk?

  1. Je bedenkt natuurlijk eerst een onderwerp.

  2. Schrijf op wat je over dat onderwerp te weten wil komen.

  3. Als je een woordspin of een mindmap maakt over het onderwerp, kom je vanzelf ook vragen tegen.

  4. Ken je iemand die je veel verstand heeft over dit onderwerp?

  5. Vraag hem/haar of je een interview mag houden.

  6. Leg uit waarom je hem/haar wil interviewen.

  7. Als je iemand hebt gevonden, maak je vragen die je aan die persoon gaat stellen.

  8. Tip: Ga nooit een interview houden zonder een lijstje met vragen.

  9. Zet de vragen in de goede volgorde. Zet vragen die bij elkaar horen in groepjes bij elkaar.

  10. Heb je alle vragen, dan vraag je aan doe persoon wanneer en hoe je het interview kunt houden:

   • Bij hem of haar thuis? Een andere plek waar je samen afspreekt? (Ga nooit alleen !!)

    • Of via de telefoon?

    • Per e-mail? Via Chat?

    • Spreek wanneer en hoe laat?

    • Per bief

  11. Zorg dat je je afspraken na komt. Dus op de goede dag en precies op tijd. Liever zelfs een paar minuten eerder.

  12. Na het interview bedank je altijd de persoon die je hebt geïnterviewd.

  13. In de meeste gevallen wordt ook beloofd om het artikel of stuk dat je schrijf, laat horen of laat zien eerst aan de geïnterviewde laat zien om te vragen of ze het er mee eens zijn.

Hulpbladen

Er zijn heel wat instructiebladen om je te helpen een goed interview te houden.

Instructiefilm