Krantenartikel

Hoe maak ik een krantenartikel?

1. Bedenk een pakkende kop.

De kop van je artikel moet uit een zinsfragment bestaan dat duidelijk en beknopt de hoofdzaak van je artikel weergeeft. Gebruik pakkende woorden die de aandacht trekken, maar zorg er wel voor dat de kop de inhoud van je artikel op de juiste manier weergeeft.

2. Schrijf een introductie.

De eerste zin van een krantenartikel, met een Engelse term ook wel lead genoemd, vat in het kort de belangrijkste punten uit het verhaal samen. Ook al leest iemand niet verder dan je introductie, hij of zij zou hierna toch de belangrijkste punten uit het artikel moeten weten. De introductie wordt geschreven in de derde persoon en beantwoordt de bekende topische vragen zoals je die in een nieuwsartikel kunt vinden: wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe?

3. Vul je verhaal aan met verdere details.

Breid het verhaal uit met achtergrondinformatie, de meningen van de mensen die je geïnterviewd hebt en alle andere nodige feiten die je lezers moeten weten om goed te kunnen begrijpen wat er gebeurd is.

4. Eindig je artikel met een samenvatting.

De laatste alinea rondt het verhaal af en brengt de lezer weer bij het beginpunt. Vat de belangrijkste punten uit het verhaal samen en vermeld informatie die de lezers nodig zouden kunnen hebben om het verhaal verder te volgen.