Discussie

Hoe houd je een discussie?

Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en wil die persoon overtuigen van de juistheid van jouw standpunt. Beide partijen gebruiken argumenten om hun standpunt te verdedigen. Je moet direct op elkaars argumenten reageren. Goed luisteren en snel denken dus!

Hoe houd je een goede discussie?